Aanmelden als kunstenaar

Kleine Schilderijtjes is altijd op zoek naar kwalitatief onderscheidend werk van professionele kunstenaars. We nodigen je dan ook van harte uit om je aan te melden als kunstenaar!

Dit zijn de spelregels die we hanteren.

Het formaat

Voor de hand liggend misschien, maar toch even voor alle duidelijkheid: we exposeren alleen “kleine” schilderijtjes. Daarbij wordt “klein” gedefinieerd als een werk met een maximale omtrek van ca. 80 cm. Met andere woorden: de optelsom van de lange kant en de korte kant moet onder de 40 cm blijven. Voor ovale en ronde schilderijen geldt dat de optelsom van de doorsnede van de “brede” kant en de doorsnede van de “smalle” kant niet groter mag zijn dan 50 cm.

Aanbieding

Het aanbieden van een werk gaat via een email aan aanmelding@kleineschilderijtjes.nl, met daarin de volgende informatie.

Over jou (alleen als je jezelf nog niet eerder hebt aangemeld):

 • je naam, adres, woonplaats, telefoon en email adres;
 • indien van toepassing, je BTW-nummer;
 • het IBAN-nummer van je bankrekening;
 • een foto waarop duidelijk je gezicht te zien is;
 • een tekst (max. 500 woorden) waarmee je jezelf voorstelt aan de bezoekers van onze site.
 • N.B. Alleen de foto en de tekst komen op de site te staan: de overige informatie is uitsluitend voor onze administratie.
 • Daarnaast stellen we als voorwaarde dat je verklaart dat je professioneel kunstenaar bent. Consumenten die via Kleine Schilderijtjes kunst aanschaffen kunnen dan altijd een beroep doen op de Wet Kopen of Afstand (zie verderop op deze pagina voor een uitleg van deze Wet);

Per schilderijtje:

 • de titel van het werk;
 • een omschrijving (max. 200 woorden);
 • de techniek (aquarel, olieverf, acryl, tekening, gemengd, digitaal, of overig);
 • de maten (bxh in cm);
 • de door een koper te betalen prijs (incl. BTW);
 • minimaal één duidelijke foto;
  • als het werk een lijst heeft, dan minimaal een foto mét lijst en een foto zónder lijst;
  • als de foto te groot is om via email te versturen, en je weet niet hoe je hem kunt verkleinen, is het waarschijnlijk het gemakkelijkst om de foto via wetransfer.com te versturen (dan maken wij hem geschikt voor online vertoning);
 • en een verklaring dat dit betreffende schilderij exclusief via Kleine Schilderijtjes wordt aangeboden en niet (ook) langs andere verkoopkanalen.

Aangeleverde foto’s zullen door ons worden voorzien van een watermerk om online kopiëren door derden te bemoeilijken. Ook behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het overige aangeleverde materiaal. Met de aangeleverde informatie maken we o.a. een speciale SEO-geoptimaliseerde pagina over jou met links naar je website en naar de schilderijtjes die je bij ons te koop hebt staan.

Door schilderijtjes via Kleine Schilderijtjes aan te bieden, geef je ons nadrukkelijk het recht om het door jou aan ons verstrekte materiaal vrijelijk te kunnen gebruiken voor verkoopbevorderende activiteiten (op o.a. maar niet beperkt tot social media).

Exclusiviteit

Zoals je ziet stellen wij als eis dat een aangemeld schilderijtje exclusief via Kleine Schilderijtjes wordt aangeboden. Dat doen we om er zeker van te zijn dat een schilderij dat op de site staat ook echt beschikbaar is. We kunnen het ons immers niet permitteren om aan een klant te moeten melden dat het schilderijtje dat hij net betaald heeft al verkocht is.

Dat betekent echter niet dat je het niet elders (via een tentoonstelling, of via een open atelier) kunt gaan verkopen: je bent dan echter verplicht om het werk eerst bij ons af te melden. Wij verwijderen het dan gewoon van de site. Even goede vrienden. En als het dan onverhoopt niet verkocht wordt, kun je het weer bij ons aanmelden en is het schilderijtje weer even welkom.

Goedkeuring

Om de kwaliteit van de schilderijtjes te waarborgen, wordt ieder aangeboden werk beoordeeld door een daartoe aangestelde onafhankelijke “Raad van Vijf“. Deze Raad wordt gevormd door vijf autonome kunstenaars van naam en faam, die anoniem en ieder voor zich de schilderijtjes op kwaliteit beoordelen. Op basis daarvan krijgt een schilderij maximaal 10 sterren toegekend.

Uitsluitend schilderijtjes met 8 of meer sterren kunnen een plekje in onze galerie krijgen. Door de Raad gemaakte keuzes staan niet ter discussie.

Vrijwaring

Je staat er voor in dat het werk een eigen en origineel werk is en je vrijwaart Kleine Schilderijtjes van eventuele vorderingen van de klant of van derden in relatie tot de rechtmatigheid van de verkoop van het werk.

Betaling en levering

Als de koper van je schilderij ons betaald heeft, sturen we je een email met de adresgegevens waar het werk naar toe moet. Je zegt toe dat je het schilderijtje daar binnen drie dagen naar toe stuurt, via PostNL Track & Trace.

Nadat het pakketje bezorgd is, ontvang je van PostNL een Track & Trace ontvangstbevestiging. Zodra je die naar ons doorgestuurd hebt, sturen wij je 15 dagen later onze factuur en maken wij het volledige aankoopbedrag (d.w.z. koopsom plus verzendkosten) aan je over, verminderd met onze bemiddelingscommissie van 25% (met een minimum van €25 en excl. BTW) over de prijs van het werk.

Deze constructie biedt zekerheid aan alle betrokkenen. De klant weet op die manier dat het kunstwerk zeker geleverd zal worden, want jij krijgt pas betaald als er geleverd is. Ook weet de klant zeker dat hij zijn geld terugkrijgt als hij gebruik maakt van zijn wettelijke bedenktijd (zie hieronder). En jij weet je zeker dat er betaald zal worden, want je hoeft je schilderijtje pas te versturen als de klant ons betaald heeft.

Wet Kopen op Afstand

Privé personen worden beschermd door de Wet Kopen op Afstand. Dit wil zeggen dat een privé persoon 14 dagen bedenktijd heeft vanaf de dag nadat hij of zij het schilderijtje heeft ontvangen. Als de koper het werk om welke reden dan ook wil retourneren, geeft die dat aan ons door en heeft vanaf deze retourmelding nog eens 14 dagen om het op eigen kosten naar jou terug te sturen. In dat geval hanteren wij geen bemiddelingscommissie.

Zodra je ons meldt dat je het schilderijtje onbeschadigd retour hebt ontvangen, dan wel uiterlijk 15 dagen nadat wij de retourmelding van de klant ontvangen hebben, zullen wij de klant het volledige aankoopbedrag (koopsom plus verzendkosten) vergoeden.

N.B. Bedrijven kunnen geen beroep doen op de Wet Kopen op Afstand. Daarom moeten zakelijke kopers ons binnen drie dagen na levering op de hoogte te stellen van eventuele problemen met betrekking tot het kunstwerk. Eventuele geschillen tussen jou en een zakelijke koper worden in principe onderling opgelost.

In geen geval is Kleine Schilderijtjes partij bij enig geschil.

Algemene Voorwaarden

Alles wat op deze pagina beschreven staat, is in feite een samenvatting van onze algemene voorwaarden. Daarin staat min of meer hetzelfde, maar dan in juridische termen en rekening houdend met allerlei mogelijke omstandigheden. We hebben het echter zo leesbaar mogelijk gehouden en nodigen je nadrukkelijk uit om die goed door te lezen. Want als je via ons je werk wilt verkopen, gaan wij er van uit dat je onze voorwaarden kent en accepteert.

Nog vragen?

Zie bij de al gestelde vragen.

Als je vraag daar nog niet bij staat, laat dan een reactie achter via de site, stuur ons een mailtje, bel ons, of kom langs. Wij zijn bijzonder bereikbaar 🙂