Aanmelden als kunstenaar

Kleine Schilderijtjes is altijd op zoek naar kwalitatief onderscheidend werk van professionele kunstenaars. Doet jouw werk niet onder voor ander werk op deze site? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden!

Stuur een mailtje met een link naar je website (of evt. met foto’s van voorbeeldwerk) naar aanmelding@kleineschilderijtjes.nl en je hoort van ons. Vaak dezelfde dag nog.

Hieronder staan de spelregels die we hanteren met betrekking tot:
het formaat
voorwaarden
betaling en levering
kopen en verkopen zonder risico
Wet Kopen op Afstand

Het formaat

Voor de hand liggend misschien, maar toch even voor alle duidelijkheid: we exposeren alleen “kleine” schilderijtjes. Daarbij wordt “klein” gedefinieerd als een werk met een maximale omtrek van ca. 100 cm, exclusief lijst. Met andere woorden: de optelsom van de lange kant en de korte kant moet onder de 50 cm blijven. Voor ovale en ronde schilderijen geldt dat de optelsom van de doorsnede van de “brede” kant en de doorsnede van de “smalle” kant niet groter mag zijn dan ca. 60 cm.

Voorwaarden

Drie dingen zijn voor ons erg belangrijk:

  1. We willen dat je verklaart dat je professioneel kunstenaar bent. Consumenten die via Kleine Schilderijtjes kunst aanschaffen kunnen dan altijd een beroep doen op de Wet Kopen op Afstand (zie verderop op deze pagina voor een uitleg van deze Wet).
  2. Ook stellen we als eis dat een aangemeld schilderijtje exclusief via Kleine Schilderijtjes wordt aangeboden. Dat doen we om er zeker van te zijn dat een schilderij dat op de site staat ook echt beschikbaar is. We kunnen het ons immers niet permitteren om aan een klant te moeten melden dat het schilderijtje dat hij net betaald heeft al verkocht is.
    Dat betekent echter niet dat je het niet elders kunt gaan verkopen: je bent dan alleen verplicht om het werk minimaal 24 uur van tevoren bij ons af te melden. Wij geven dan gewoon op de site aan dat het werk niet beschikbaar is. Even goede vrienden. En als het dan onverhoopt niet verkocht wordt, kun je het weer bij ons aanmelden en is het schilderijtje weer even welkom.
    Op deze manier kun je je werk gewoon via een open atelier of een expositie tentoon stellen zonder dat dit onze samenwerking verstoort. Zolang je het werk maar tijdig afmeldt.
  3. Tenslotte willen we dat je er voor instaat dat het werk een eigen en origineel werk is en dat je Kleine Schilderijtjes vrijwaart van eventuele vorderingen van de klant of van derden in relatie tot de rechtmatigheid van de verkoop van het werk.

Betaling en levering

Als de koper van je schilderij ons betaald heeft, sturen we je een email met de adresgegevens waar het werk naar toe moet. Je zegt toe dat je het schilderijtje daar binnen drie dagen naar toe stuurt, via PostNL Track & Trace.

Nadat het pakketje bezorgd is, ontvang je van PostNL een Track & Trace ontvangstbevestiging. Zodra je die naar ons doorgestuurd hebt, sturen wij je 15 dagen later onze factuur en maken wij het volledige aankoopbedrag (d.w.z. koopsom plus verzendkosten) aan je over, verminderd met onze bemiddelingscommissie van 25% (met een minimum van €25 en excl. BTW) over de prijs van het werk.

Kopen en verkopen zonder risico

Door deze constructie is kopen en verkopen via KleineSchilderijtjes.nl nagenoeg zonder risico.

  1. De klant is er van verzekerd dat het kunstwerk ook daadwerkelijk geleverd zal worden, want jij krijgt pas betaald als hij of zij het schilderijtje ontvangen heeft.
  2. Ook weet de klant zeker dat hij of zij een betaling terugkrijgt als de wettelijke bedenktijd gebruikt wordt (zie hieronder).
  3. En jij weet zeker dat je betaald zult worden, want je hoeft je schilderijtje pas te versturen als de klant ons betaald heeft.

Met andere woorden: je enige risico zijn de verzendkosten – en dat risico is alleen maar van toepassing als de koper besluit om het gekochte schilderijtje niet te houden.

Wet Kopen op Afstand

Privé personen worden beschermd door de Wet Kopen op Afstand. Dit wil zeggen dat een privé persoon 14 dagen bedenktijd heeft vanaf de dag nadat hij of zij het schilderijtje heeft ontvangen. Als de koper het werk om welke reden dan ook wil retourneren, geeft die dat aan ons door en heeft vanaf deze retourmelding nog eens 14 dagen om het op eigen kosten naar jou terug te sturen. In dat geval hanteren wij geen bemiddelingscommissie.

Zodra je ons meldt dat je het schilderijtje onbeschadigd retour hebt ontvangen, dan wel uiterlijk 15 dagen nadat wij de retourmelding van de klant ontvangen hebben, zullen wij de klant het volledige aankoopbedrag (koopsom plus verzendkosten) vergoeden.

N.B. Bedrijven kunnen geen beroep doen op de Wet Kopen op Afstand. Daarom moeten zakelijke kopers ons binnen drie dagen na levering op de hoogte te stellen van eventuele problemen met betrekking tot het kunstwerk. Eventuele geschillen tussen jou en een zakelijke koper worden in principe onderling opgelost.

In geen geval is Kleine Schilderijtjes partij bij enig geschil.

Algemene Voorwaarden

Alles wat op deze pagina beschreven staat, is in feite een samenvatting van onze algemene voorwaarden. Daarin staat min of meer hetzelfde, maar dan in juridische termen en rekening houdend met allerlei mogelijke omstandigheden. We hebben het echter zo leesbaar mogelijk gehouden en nodigen je nadrukkelijk uit om die goed door te lezen. Want als je via ons je werk wilt verkopen, gaan wij er van uit dat je onze voorwaarden kent en accepteert.

Nog vragen?

Zie bij de al gestelde vragen.

Als je vraag daar nog niet bij staat, laat dan een reactie achter via de site, stuur ons een mailtje, bel ons, of kom langs. Wij zijn bijzonder bereikbaar 🙂