Wilfried van den Boorn

Wilfried van den Boorn
 

 

 

Website: WilfriedVanDenBoorn.nl

Wilfried van den Boorn (Venray, 1951) studeerde aan Academie St. Joost, Breda en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in ’s Hertogenbosch waar hij in 1977 afstudeerde in de richting figuratief schilderen.

Al vanaf 1973 stelt Wilfried van den Boorn regelmatig zijn werk tentoon. Een reeks die in 1973 begon met een tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum, Maastricht en tot op heden doorloopt.

Zijn werk heeft in de loop der jaren een aantal verschillende onderwerpen en benaderingen gekend. Dit kenmerkt zich in het vroege werk door invloeden vanuit het surrealisme, en in de daaropvolgende periode door werk waarin een werkelijkheid getoond wordt die mogelijk maar niet waarschijnlijk is. Deze periode werd gevolgd door een periode van realisme waarin dagelijkse voorwerpen het onderwerp vormen. Hierna volgde een periode waarin invloeden van gemaakte reizen en de gebeurtenissen op het wereldtoneel verwerkt werden.
Vanaf 2002 vormt het stilleven hoofdzakelijk het onderwerp van zijn werk. Stillevens waarin voornamelijk bloemen, vaak uit eigen tuin, de hoofdrol spelen met af en toe een uitstap naar een werk waarin voorwerpen, vaak meegenomen van reizen, de kern van het werk vormen.

Naast dit werk ontstaat bij tijd en wijle ook werk in een andere beeldtaal, in het bijzonder abstractie. Ook drie dimensionaal werk in klei en brons vormt een klein onderdeel van zijn oeuvre.


De schilderijtjes van Wilfried: