Raad van Vijf

De kwaliteit van de op Kleine Schilderijtjes aangeboden kunstwerken wordt gewaarborgd door de “Raad van Vijf”. Deze Raad bestaat uit vijf gerenommeerde kunstenaars die als taak hebben om de kwaliteit van het op de site getoonde werk te bewaken.

Dat doen ze onafhankelijk van elkaar en zonder van elkaars adviezen op de hoogte te zijn. Daarbij letten ze op allerlei bepalende factoren: stijl, techniek, compositie, verfbehandeling, kleur- en lichtgebruik, etc.

Het resultaat is dat uitsluitend de beste schilderijtjes in de galerie geplaatst worden.

De Raad van Vijf bestaat uit de volgende Raadsleden (in alfabetische volgorde):

Douwe Elias
Juane Xue
Peter Durieux
Pieter Pander
Rein Pol