Douwe Elias

Douwe Elias
Website: DouweElias.nl

Douwe Elias, geboren in 1952 en opgegroeid in Leeuwarden.

Zijn vader was verbonden aan het toenmalige Buitengewoon Onderwijs, nu speciaal onderwijs genoemd, en was een liefhebber en verzamelaar van reproducties en kunstboeken. Dit heeft Douwes leven voor een groot deel richting gegeven: de sociale kant van de kwetsbare kinderen en het voortdurend in aanraking komen met kunst. Het tekenen was vanzelfsprekend en hij wist al vroeg dat hij schilder zou worden.

De opleiding aan de kunstacademie Minerva, waar de figuratie met jonge, bevlogen docenten, zoals Matthijs Röling, nieuw leven werd ingeblazen, was mede bepalend voor de bezetenheid waarmee hij schildert. Elias hoort bij de noordelijke realisten, maar neemt daarbinnen zijn eigen plaats in.

Na de academie werd de ING-bank al snel een grote afnemer van zijn schilderijen. Dit gaf bekendheid door uitgave van boeken en door exposities en zorgde voor opdrachten en contacten met galerieën. In 2005 was zijn werk samen met andere Nederlandse kunstenaars te zien in Teheran. Dankzij de ING is zijn werk over de wereld verspreid.

De meest eervolle opdracht was het schilderen van een portret van Koningin Beatrix in 2005, waarvoor zij voor hem poseerde. In opdracht van de Groninger Universiteit heeft hij een aantal professorenportretten geschilderd.

Zijn schilderwijze houdt verband met zijn romantische gevoel voor atmosfeer, ruimtes en het licht. Het licht bepaalt de vorm en de kleur en samen met de vrij directe manier van schilderen de sfeer in het schilderij. De onderwerpen hebben vrijwel altijd met de mens te maken; zowel in portret als in afgeleide vormen zoals interieurs en stadsgezichten, maar ook in de landschappen.
De portretten van de kinderen met o.a. het Down Syndroom, zijn ontstaan naar aanleiding van schoolfoto’s die zijn vader maakte. Veel zwart-witfoto’s van schoolreisjes, vaak in het najaar als er weinig toeristen waren, leverden beelden op waar de eenzaamheid en het bijzondere van de hechte groep een tijdsbeeld vormen en een bron van inspiratie blijken. Hij heeft van de leerlingen van zijn vader 101 afzonderlijke portretjes geschilderd. Hiervan is een boek verschenen, getiteld “Ware Grootte”.

Elias probeert het kwetsbare en het vergankelijke op zijn eigen en zo doeltreffend mogelijke wijze in verf om te zetten. Hij schildert met de kleur van heimwee, zoals de Leeuwarder Courant schreef.

In Franeker heeft hij in een voormalige drukkerij een eigen expositiemogelijkheid annex galerie, het Kantoor der Franeker Courante Kunsten. Het atelier bevindt zich in een oud grachtenpakhuis aan de Froonacker te Franeker.


De schilderijtjes van Douwe: